Furnizarea de date cu caracter personal ca cerință legală sau contractuală

Cerința necesară pentru a încheia un contract;

Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; consecințele posibile ale neîndeplinirii acestor date

Clarificăm faptul că furnizarea de date cu caracter personal este cerută parțial de lege (de ex. reglementări fiscale) sau poate rezulta și din dispoziții contractuale (de exemplu, informații privind partenerul contractual). Uneori poate fi necesar să se încheie un contract conform căruia persoana vizată ne furnizează date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră semnează un contract cu el sau ea.

S.C. PBC ROMB INVEST S.R.L. aplică un cadru intern de politici și standarde minime privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste politici și standarde sunt acualizate periodic pentru a corespunde reglementarilor și evoluției pieței. În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici, proceduri, securitate etc.) tocmai pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal precum și pentru a asigura cadrul necesar prelucrarii acestora.

Datele personale pe care le prelucram

Politica noastră personală de confidențialitate a datelor reglementează utilizarea și stocarea datelor dumneavoastră. Puteți vedea politica noastră de confidențialitate a datelor cu caracter personal la Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal. S.C. PBC ROMB INVEST S.R.L. este un operator de date cu caracter personal. Colectăm următoarele tipuri de date personale de la dvs.:

  • Nume și prenume
  • Județ și oraș
  • Număr de telefon
  • E-mail

Cu consimțământul dumneavoastră vă solicităm datele personale pentru a vă oferi următoarele servicii:

  • Nume și prenume, Nume companie – avem nevoie de aceste date pentru a vă identifica
  • E-mail – adresa de e-mail o folosim pentru a comunica cu dumneavoastră pentru a vă rezolva problema sau a vă comunica newslettere
  • Număr de telefon – vă vom contacta pentru progamare sau în vederea rezolvarii unei probleme.
  • Funcționarea site-ului www.luxhotel.ro
  • Adresă IP – filtrarea și detectarea atacurilor din internet

Durata reținerii datelor

Pentru newsletter vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe durata de viață a newsletter-ului sau până când ne veți notifica că nu mai doriți să primiți newsletter-ul. După această perioadă, datele dumneavoastră personale vor fi distruse ireversibil.

Drepturi personale

Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dvs sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor . Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugăm să ne contactați pe e-mail.

Dacă doriți să înaintați o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail – pbcrombinvest@gmail.com

Responsabilul cu protecția datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru a soluționa problema ridicată. De asemenea puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la www.dataprotection.ro și puteți depune o plângere la ei.

Close Menu