Termeni si conditii

Termeni și condiții / Confidențialitate – GDPR / Cookies

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE AI SITE-ULUI

 1.  English House (Regim hotelier Bistrița) este numele de brand al operatorului economic S.C. PBC ROMB INVEST S.R.L, Bistrița.
 • Conținutul site-ului (text, fotografii, etc) este integral și exclusiv proprietatea S.C: PBC ROMB INVEST S.R.L. și nu poate fi copiat sau distribuit, în formă exactă sau adaptată fără acceptul scris al societății.
 • Fotografiile aparțin S.C. PBC ROMB INVEST S.R.L, sunt cu titlu de prezentare și nu obligă cu

nimic societatea.

DATE PERSONALE, POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Prelucrarea datelor cu caracter personal – precum numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon ale unei persoane vizate – se va efectua de fiecare dată în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul”) și în concordanță cu reglementările de protecție a datelor specifice țării în care operează PBC ROMB INVEST S.R.L.

Prin intermediul acestei Politici compania noastră ar dori să informeze publicul general despre natura, amploarea și scopul pentru care colectăm și procesăm date cu caracter personal. Pe lângă acestea, persoanele vizate sunt informate și asupra drepturilor de care beneficiază, drepturi reglementate de Regulament. În calitate de operator, S.C. PBC ROMB INVEST S.R.L. a implementat măsuri tehnice și organizaționale ca să asigure protecția completă a datelor personale.

Numele și adresa operatorului: SC PBC ROMB INVEST SRL

C.U.I: RO 29757629

Sediul: Bistrița.  Str. 1 Decembrie nr. 20, jud. Bistrița-Năsăud, Romania

Adresa ofițerului de protecție a datelor: Bistrița. Str. Petre Ispirescu, nr. 21, jud. Bistrița-Năsăud, va prelucra și stoca date personale ale persoanei vizate numai pe perioada necesară pentru a-și îndeplini scopul de stocare sau pe perioada care este prevăzută de către legiuitorul european sau de către alte legi aplicabile. Dacă scopul stocării nu este aplicabil sau dacă perioada de stocare prevăzută de legislația aplicabilă în vigoare expiră, datele personale sunt șterse, în concordanță cu cererințele legale.

Drepturile persoanei vizate

 1. Dreptul de acces al persoanei vizate

În vederea exercitarii dreptului de acces, persoana vizată poate oricând să contacteze

S.C. PBC ROMB INVEST S.R.L. pentru a obține un raport al datelor cu caracter personal, printr-o solicitare scrisă.

 • Dreptul de rectificare

Fiecare persoană vizată are dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal atunci când acestea sunt incorecte sau au suferit anumite modificări sau necesită a fi completate.

 • Dreptul la ștergere

Fiecare persoană vizată are dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal dupa cum urmează:

 1. atunci când datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate,
 • persona vizată îți retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea,
 • persoana vizată obiectează la prelucrare în conformitate cu articolul 21(1) din Regulament și nu există temeiuri legale pentru prelucrare sau persoana vizată obiectează la prelucrare în conformitate cu articolul 21(2) din Regulament,
 • datele cu caracter personal au fost procesate în mod ilegal sau o dispoziție legală în vigoare impune ștergerea acestora.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării

Fiecare persoană vizată are dreptul de a obține restricționarea prelucrării, acolo unde unul dintre următoarele cazuri se aplică:

 • acuratețea datelor personale este contestată de persoana vizată
  • prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor personale, dar cere în loc restrictionarea utilizării lor
  • societatea nu mai are nevoie de datele personale cu scopul de a le prelucra, dar ele sunt cerute de persoana vizată pentru unitate, în vederea exercitării unor drepturi
  • persoana vizată s-a opus prelucrarii în conformitate cu articolul 21(1) din Regulament până la verificarea dacă temeiurile legitime ale S.C. PBC ROMB INVEST S.R.L. prevalează

asupra celor ale persoanei vizate.

 • Dreptul la portabilitatea datelor

Fiecare persoană vizată are dreptul să solicite transferarea datelor cu caracter personal către o terță persoană sau către însăși persoana vizată.

 • Dreptul la opozitie

Fiecare persoană vizată are dreptul de a se opune oricând, din motive care au legătură cu

situația sa particulară, la prelucrarea datelor personale care îl/o vizează, fapt care se bazează pe punctele (e) și (f) din Articolul 6(1) din Regulament. Aceasta se aplică și crearii de profiluri.

S.C. PBC ROMB INVEST S.R.L. nu va mai prelucra date personale în eventualitatea unei opoziții, decât dacă putem demonstra temeiuri convingătoare și legitime pentru prelucrare, care

suprascriu interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea

sau apărarea drepturilor legale.

Dacă S.C. PBC ROMB INVEST S.R.L. prelucrează date personale pentru scopuri de marketing

direct, acolo unde există un consimțământ prealabil, persoana vizată va avea dreptul să se opună oricând la prelucrarea datelor sale personale pentru un astfel de marketing. Aceasta se aplică crearii de profiluri până în punctul în care este în relație cu un astfel de marketing direct. Dacă persoana vizată obiectează la prelucrarea realizată de S.C. PBC ROMB INVEST S.R.L. pentru scopuri de direct marketing, atunci societatea nu va mai procesa datele sale personale în aceste scopuri.

În plus, persoana vizată are dreptul, pe temeiuri legate de situația sa particulară, să obiecteze la prelucrarea datelor sale personale de către S.C. PBC ROMB INVEST S.R.L. pentru scopuri de

cercetare științifică sau de cercetare istorică, sau pentru scopuri statistice, în conformitate cu Articolul 89(1) din Regulament, decât dacă prelucrarea e necesară pentru realizarea unei

sarcini îndeplinite în interes public.

 • Luarea deciziilor individuale, inclusiv crearea de profiluri

Fiecare persoană vizată are dreptul să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice cu privire la aceasta sau în mod similar o afectează în mod semnificativ, atât timp cât decizia nu se bazează pe acordul explicit al persoanei vizate.

S.C. PBC ROMB INVEST S.R.L. va implementa măsuri de susținere adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea societății, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

 • Dreptul de a retrage consimțământul

Fiecare persoană vizată are dreptul să-și retragă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment.

 • Dreptul de a formula o plangere autoritatii de supraveghere – in cazul in care persoana vizata apreciaza ca drepturile sale legitime in legatura cu operatiunile de prelucrare a datelor personale au fost încălcate, aceasta se poate adresa cu o plângere în acest sens Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să ne transmiteti o notificare / cerere vă rugăm să ne contactați la datele de contact indicate în prezenta Politică. S.C. PBC ROMB INVEST S.R.L. vă

va răspunde în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 30 de zile. Pentru orice

întarzieri vă vom anunța și vă vom oferi motivele justificate ale întârzierii.

Furnizarea de date cu caracter personal ca cerință legală sau contractuală

Cerința necesară pentru a încheia un contract;

Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; consecințele posibile ale neîndeplinirii acestor date

Clarificăm faptul că furnizarea de date cu caracter personal este cerută parțial de lege (de ex. reglementări fiscale) sau poate rezulta și din dispoziții contractuale (de exemplu, informații privind partenerul contractual). Uneori poate fi necesar să se încheie un contract conform căruia persoana vizată ne furnizează date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră semnează un contract cu el sau ea.

S.C. PBC ROMB INVEST S.R.L. aplică un cadru intern de politici și standarde minime privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste politici și standarde sunt acualizate periodic pentru a corespunde reglementarilor și evoluției pieței. În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici, proceduri, securitate etc.) tocmai pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal precum și pentru a asigura cadrul necesar prelucrarii acestora.

Datele personale pe care le prelucram

Politica noastră personală de confidențialitate a datelor reglementează utilizarea și stocarea datelor dumneavoastră. Puteți vedea politica noastră de confidențialitate a datelor cu caracter personal la Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal. S.C. PBC ROMB INVEST S.R.L. este un operator de date cu caracter personal. Colectăm următoarele tipuri de date personale de la dvs.:

 • Nume și prenume
 • Județ și oraș
 • Număr de telefon
 • E-mail

Cu consimțământul dumneavoastră vă solicităm datele personale pentru a vă oferi următoarele servicii:

 • Nume și prenume, Nume companie – avem nevoie de aceste date pentru a vă identifica
 • E-mail – adresa de e-mail o folosim pentru a comunica cu dumneavoastră pentru a vă rezolva problema sau a vă comunica newslettere
 • Număr de telefon – vă vom contacta pentru progamare sau în vederea rezolvarii unei probleme.
 • Funcționarea site-ului www.regimhotelierbistrita.ro
 • Adresă IP – filtrarea și detectarea atacurilor din internet

Durata reținerii datelor

Pentru newsletter vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe durata de viață a newsletter-ului sau până când ne veți notifica că nu mai doriți să primiți newsletter-ul. După această perioadă, datele dumneavoastră personale vor fi distruse ireversibil.

Drepturi personale

Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dvs sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor . Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugăm să ne contactați pe e-mail.

Dacă doriți să înaintați o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail – pbcrombinvest@gmail.com

Responsabilul cu protecția datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru a soluționa problema ridicată. De asemenea puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la www.dataprotection.ro și puteți depune o plângere la ei.

DESPRE COOKIES – POLITICA DE COOKIES

 1. Politica de utilizare cookies

Aceasta politică se referă la cookies și paginile web operate de S.C. PBC ROMB INVEST SRL.

 • Ce este un cookie?

Un cookie este un fișier text de mici dimensiuni, format în general din identificatori, nume ale website-urilor litere și numere, căruia utilizatorul, când navighează pe pagina web prin intermediul unui browser web (ex: Internet Explorer, Chrome, etc.), îi poate permite sau nu instalarea prin stocare pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente folosite de acesta. Fișierul cookie este “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard disk-ul utilizatorului).

 • La ce sunt folosite cookies?

Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea către acesta a unui conținut adaptat preferințelor sale. Cookies asigură utilizatorilor o experiența plăcută de navigare și susțin eforturile S.C PBC ROMB INVEST S.R.L. pentru a oferi servicii confortabile utilizatorului, cum ar fi: preferințele în materie de confidențialitate online, produse sau publicitate. Cookies sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajuta să înțelegem modul în care un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului acestora.

 • Ce tipuri de cookies folosim?

Folosim doua tipuri de cookies: de sesiune – fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la închiderea sesiunii de navigare sau închiderea aplicației (browser-ului web) persistente – fișiere care rămân în terminalul utilizatorului pe o perioadă definită de parametrii acelui cookie sau până sunt șterse manual de utilizator.

 • Cum sunt folosite cookies de către acest site?

O vizită pe acest site poate plasa următoarele tipuri de cookies, în funcție de consimțământul exprimat de utilizator:

 • Cookie-uri de performanță a site-ului;
  • Cookie-uri de analiza a vizitatorilor;
  • Cookie-uri de înregistrare;
  • Cookie-uri pentru publicitate;
  • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate.

Exemple privind utilitatea cookies (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – produse și servicii.
  • Oferte adaptate intereselor utilizatorilor;
  • Reținerea detaliilor de autentificare (utilizator și parolă);
  • Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții safe search);
  • Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site;
  • Furnizarea de publicitate relevantă pentru utilizator;
  • Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analitice – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex.: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceasta analiză a utilizarii lor pentru a îmbunătăți conținutul acestora în beneficiul utilizatorului.

Cookies care, din punct de vedere tehnic, nu sunt obligatorii a fi stocate pe terminalul utilizatorului, vor fi folosite doar dacă utilizatorul îți exprimă consimțământul expres și neechivoc în legatură cu acestea, prin bifarea categoriilor prezentate. Utilizatorul îți poate retrage consimțământul în orice moment prin modificarea setarilor aferente browser-ului utilizat.

Detalii privind modificarea setărilor browserelor puteți găsi pe website-urile dezvoltatorilor browserelor.

 • Ce date conțin cookies?

În cele mai multe cazuri, cookies nu identifică în mod direct utilizatorii de Internet, ci terminalul de pe care aceștia au accesat anumite pagini web. Aceste date sunt criptate într-un mod care nu permite accesul neautorizat al terților.

 • Retenția și ștergerea cookies

În general, o aplicatie folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookies pe terminalul utilizatorului în mod implicit. Aceste setări pot fi modificate de catre utilizator

astfel încât administrarea automată a cookies să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când cookies sunt trimise către terminalul său.

 • Actualizări ale politicii de cookies

S.C. PBC ROMB INVEST S.R.L. poate actualiza prezenta politică de cookies pentru a reflecta

schimbări ale diverselor cookies folosite în scop operațional, juridic sau de reglementare. Vă rugăm să citiți regulat politica de cookies pentru a vă asigura că sunteți informat corespunzator cu privire la modul în care utilizăm cookies. Data prezentei politici este actualizată în antetul acestei secțiuni.

Detalii despre Plata

PBC ROMB INVEST SRL va pune la dispoziție plata online a serviciilor noastre hoteliere prin intermediul portalului Netopia Payments. Plata se poate face cu ajutorul oricărui card VIsa sau Mastercard printr-un sistem securizat 3D oferit de procesatorul de plati Netopia Payments.

Politică de livrare

Confirmarea rezervarii se va face prin email-ul cu care v-ati inregistrat pe site-ul nostru, aceasta fiind primită in decurs de maxim 1 ora de la efectuarea platii. Vă rugăm, sa verificati si casuta de spam s-ar putea uneori să primiti confirmarea in spam Veti primi un email de confirmare cu toate detaliile rezervarii. 

Tarifele includ toate taxele.

Primirea camerei (Check-In): începând cu ora 12.

Eliberarea camerei (Check-Out): până în ora 14.

Politică de anulare a rezervării

Anularea unei rezervări este posibilă doar cu o zi înainte de check in.

În cazul anulării unei rezervări cu o zi înainate de check-in se va returna suma integrală clientului. Nu se poate returna suma platită pentru rezervare dacă anularea se face în aceasi zi cu ziua de check-in.

Dacă clientul a rezervat camera pe mai multe zile si anularea rezervării are loc în aceași zi, se va reține suma doar pe o singură zi, iar restul sumei îi va fi restituită.

Anularea rezervarii se poate face telefonic la 0770 847 515 sau prin email la englishousehotel@gmail.com. Anularea este garantată doar dacă primiți un raspuns din partea noastră.

× Discuta cu noi